Infokaart

Sündmused

Oktoober 2018
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

< Eelmine Järgmine >

Pildigalerii

Uudiskiri

Sinu e-mail

Liitu Lahku

Milleks liituda?


Domus Petri Kogu (DPK) on EELK Valga Peetri-Luke koguduse osalusel 5. mail 2007 asutatud ja 19. juunil 2007 äriregistrisse kantud (reg nr 80253382) avalikes huvides tegutsev heategevuslik mittetulundusühing, mille eesmärk on:

Valga kogudustele, linnale ja maakonnale vajalike kogukonnateenuste arendamine ja teostamine, millega aidatakse kaasa tasakaalustatud kogukonna loomisele, sotsiaalse tõrjutuse vähendamise ning piirkondliku kultuuriidentiteedi süvendamise, hoidmise ja tutvustamise kaudu.

DPK põhikirjalised ülesanded (ja nendest lähtuvad tegevussuunad) on:
-         Sotsiaalteenused, erinevatele ea- ja riskigruppidele suunatud tegevus
-         Laste- ja noortetöö: üritused, laagrid, kriminaalpreventiivne töö
-         Terviseedendus, eneseabi- ja tugirühmade tegevuse toetamine ja korraldamine
-         Kriisiabi ja psühhosotsiaalne rehabilitatsioon
-         Tööalased ja vabahariduslikud seminarid ja koolitused

Domus Petri Kogu tegutseb Valga koguduse majas (pastoraadis), kus on juba aastaid toimunud Valga Linnavalitsuse poolt finantseeritud sotsiaalteenusena vähekindlustatud inimeste toitlustamine, samuti toitlustatakse vähekindlustatud ja riskiperedest pärit lapsi koolivaheaegadel. Lisaks soojale lõunale on lastele koolivaheaegadel korraldatud arendavat huvitegevust.

2007. aasta sügisest alates on koostöös Tööturuameti / Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnaga toimunud pikaajalistele töötutele suunatud tööturumeetmete (tööharjutus, tööpraktika, vabatahtlik töö) läbiviimine.

Rohkem infot: http://domuspetri.weebly.com/