Infokaart

Sündmused

Oktoober 2022
E T K N R L P
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

< Eelmine Järgmine >

Pildigalerii

Uudiskiri

Sinu e-mail

Liitu Lahku

Milleks liituda?

Avaleht > Hargla > Aruanne 2007

Aruanne 2007

EELK

HARGLA KOGUDUSE ARUANNE

2007

 

I. Koguduse liikmed, juhtorganid ja nende tegevuse analüüs

Koguduse liikmeskond on kahanenud ühe liikme võrra. Liikmeskond on enamasti pensionärid, liikmeteks on 1/18 Mõniste ja Taheva valla elanikest. Suhtumine kirikusse kaldub ükskõiksusele.

Koguduse nõukokku kuuluvad Olga Kõomägi, Lula Mikkal, Rein Paas, Salme Paas, Linda Pikk, Selma Rugo, Monika Rogenbaum, juhatusse Aino Järlik, Rein Paas (esimees), Katrin Rogenbaum, Monika Rogenbaum. Sinodisaadikud on Aino Järlik ja Rein Paas. Koguduse juhtorganid on töötanud hästi, käies pidevalt kirikus, suhelnud rahvaga, kohalike valdadega, hoidnud korras asjaajamist.

II. Koguduse töötajad ja nende tegevus

1. Koguduse hooldajaõpetaja on Vallo Ehasalu, 34. a. vana, koguduses töötanud seitse aastat; lisaks on ta Elva koguduse õpetaja ja vormiliselt ka Karula hooldajaõpetaja ning Valga praostkonna praosti kt, Tartu Teoloogia Akadeemia täiskohaga õppejõud, Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorant, Vaimulike Konverentsi juhatuse liige, EELK Piiskopliku nõukogu õpetuskomisjoni liige, kirikukogu saadik, Akadeemilise Teoloogia Seltsi laekur, Martin Lutheri Ühingu esimees. Aruandeaastal on ta käinud (praostina ja Elva koguduse õpetajana eelkõige) korduvalt Tallinnas, külastanud praostkonna kogudusi, teinud kaks ametireisi Soome (ja Norrasse; olles Eesti Kiriku lugejatereisi giid; jutlustanud Lauttasaare ja Kempele kirikuis). Vallo Ehasalu on abielus Mirja Kaarina Ehasaluga, neil on pojad Villem (9 a.), Elias (6 a.) ja Johannes (4 a.). Elamistingimused on Elvas head. Perekonnaseisuametniku õigused on olemas.

2. Organist on Katrin Rogenbaum, 46-aastane, koguduses töötanud 9 aastat; töökoormus on põhikohal, kalmistuvahina, suur, töötab peale organisti ameti samuti kiriku korrashoidjana, saadab laulu matustel. Kutsekategooria puudub.

3. Palgalised töötajad peale õpetaja puuduvad.

4. Vabatahtlikud töötegijad on pea kogu juhatus. Rein Paas tegeleb remontide ja hoonete korrashoiuga, Aino Järlik on raamatupidaja. Ka organist teeb tööd palgata.

III. Jumalateenistusliku elu analüüs

1. Jumalateenistusi peetakse Agenda järgi, kasutatakse kuuerealist perikoobirida. Sageli jäetakse kantslisalm ära, sest teated võib öelda peale jumalateenistust. Jumalateenistus kestab tavaliselt üle tunni, jutlus võib olla pikavõitu, kuna see on teine, äraproovitud ettekanne peale Elvat.

2. Koguduse keskmine osavõtt paistab küll suur, kuid tavaliselt on kirikus ikkagi kuus inimest. Armulaua harv katmine on kurb. Korjanduseks on korjanduskarp.

3. Väljakuulutatud jumalateenistusi pole pidamata jäänud.

4. Väljaspool kirikuhoonet peetakse jumalateenistust kalmistutel Harglas ja Vastse-Roosal, Hargla hooldekodus ja Mõniste Rahvamajas.

5. Muusika on jumalateenistustel hea.

IV. Kiriklike talituste analüüs

Ristimisi ja leeritamisi pole olnud, kuna sel aastal polnud koos leerirühma. Matuseid peab enamasti diakon Enno Tanilas. Matuste arv on veidi langenud.

V. Muusikatöö

Koore ega ansambleid ei ole. Orelist on alles vaid prospekt, kasutatakse üsna head pneumaatilist harmooniumi, elektrilisi instrumente ei kasutata kirikus, küll aga matustel. Teine neist pole korras.

VI. Hoolekande- ja hingehoiutöö

1. Kodukülastusi on teinud õpetaja, nende arv on langenud.

2. Kogudus on alati teretulnud Hargla Hooldekodusse. Eelmisel aastal alanud sidemed Taheva Sanatooriumiga (ja lastekoduga) pole jätkunud.

3. Koos vallaga on jagatud humanitaarabi. Vald on votnud leerimaja rendile ja ehitanud sellesse sotsiaalmaja. Maja on saanud tulekahjus kannatada, kuid samas uuesti remonditud.

4. Kirikus jagatakse humanitaarabi.


VII. Laste-, noorsoo- ja kasvatustöö

1. Lastetöö puudub.

2. Leerikool on puudunud, 2006. aasta leerilapsed on jäänud siiski kogudusse.

3. Noorsootöö puudub.

4. Suhted kooliga on puudunud.

5. Piiblitunnid puuduvad.

6. ja 7. Täiendkoolitus koguduse töötajatele ja liikmetele puudub.

VIII. Evangelisatsiooni- ja misjonitöö

Väljapoole kogudusest suunatud kuulutustöö puudub.

IX. Avalikud suhted

Suhted kirikliku ja kohaliku ajakirjandusega on olemas, üks artikkel Taheva Häälekandjas, üks Valgamaalases ja üks Eesti Kirikus. Teated kiriku tegevusest on kiriku uksel ja kalmistu väravahoones. Kodulehekülg internetis sisaldab alati värsket teavet. Vaimuliku kirjanduse ja ajakirjanduse levitamine ja loetavus koguduse keskel on väga vähene, jagatud on Eesti Kirikut.

Suureks avaliku suhtlemise kohaks on kalmistumüüri renoveerimine. Kogudus on kogunud selleks tööks palju raha, inimesed on tööd vaadanud ja heaks kiitnud. Külapäevad on räägitud suurele rahvahulgale korduvalt kiriku vajadustest ja inimesed on tulnud aitama.

X. Majanduselu

Kirikuhoone on ülevalt osast korras. Abi vajaksid vammist rikutud kirikupõrand, samuti siseseinad ja uksed.

Vastavalt 2006. sõlmitud lepingule Taheva vallaga on vald renoveerinud leerimaja. Otsekohe puhkenud tulekahjus sai maja kannatada, kuid remonditi kindlustussumma eest isegi paremini, kui algselt kavandatud.

Pastoraat seisab tühjana.

Kalmistuvaht ja juhatuseliige Katrin Rogenbaum teeb kõik kalmistuhooldustööd (loomulikult peale selle, mis kuulub hauaplatside haldajatele). Selles aitab Taheva vald, kutsudes omakorda appi ka Mõniste valla. Kalmistul on maantee pool vana, varisenud kivimüür, 260 m, millest 64 m on aruandeaastal taastatud. Töö tegid Tartu Teoloogia Akadeemia üliõpilased, täpselt muinsuskaitsenõudeid järgides.

Koguduse jaoks oli majandusaasta on olnud taas edukas, laekumised (108 011,66 kr., eelmisel aastal 45 114,70) ületasid tunduvalt kulutusi (84 240,62 kr., eelmisel aastal 36 849,03). Uus tulu on valla makstav rent kogudusele leerimaja kasutamise eest, samuti sihtotstarbeline annetus kalmistumüüri jaoks (32 650,00). Aidanud on Taheva ja Mõniste vald, Muinsuskaitseamet ja väga paljud ettevõtted ning eraisikud. Suureks kulutuseks oli kalmistumüüri 64 m lõigu ehitamine. Kulutustes on see osalt kinnisvarakulude real, osalt palgakulude real, kuna kogudus oli ise ehitajate palgamaksja. Ikka veel on tegemata käärkambri siseremont.

Laenusid ega võlgu pole. Koguduse vaimulik saab netopalka ja sõiduhüvitist 1 100 krooni kuus, millega ta on täielikult rahul.

XI. Visitatsioonid ja revideerimised

1. Praosti ja piiskopi visitatsioone pole olnud.

2. Muinsuskaitseamet on 3. septembril võtnud vastu kalmistumüüri valmis lõigu.

XII. Koguduse suhted teiste institutsioonidega

1. Suhted kohaliku omavalitsusega on väga head. Taheva vald kannab kalmistu kulud, kutsub selleks üles ka Mõniste valda, kes on samuti aidanud. Taheva vald on remontinud leerimaja ning kasutab seda sotsiaalmajana, makstes kogudusele renti 1000 kr. kuus.

2. Suhted teiste konfessioonidega puuduvad.

3. Suhted praostkonnaga on tihedad.

4. Suhted teiste kiriklike, usuliste ja muude organisatsioonidega puuduvad.

5. Suhted sõpruskogudustega puuduvad. Siiski suhtlevad Hargla ja Vockerode koguduste inimesed omavahel, osana praostkondade suhetest.

XIII. Koguduse liikmed

1. Kogudus vananes taas, kuna uusi liikmeid tule väga vähe. Surm teeb oma tööd.

2. Liikmete vahekord kaasinimestega on hea. Harglas tunnevad kõik kõiki.

3. Liikmete vahekord teiste konfessioonide liikmetega on ilmselt väga vähene.

4. Liikmete kodune elu pole tuttav. Ümbruses on palju joomist. Tööpuudus sunnib inimesi välja rändama.

XIV. Hinnang ja muud tähelepanekud

Hargla kirik on saanud uue altarikatte, mille on kujundanud kunstnik Priit Maiste ja teostanud Milvi Aabrams. Altarikate on roheline, sümboliteks sellel on rist, viinapuuväät kobaratega, kalad.

Hargla kirikus peeti teemantleeripüha paljude osavõtjatega, teenis Enno Tanilas.

Hargla kirik kannatab selle all, et jumalateenistused ei toimu igal pühapäeval. Siiski oleks raske teha seda sagedamaks, kuivõrd pole kohalikku õpetajat. Suur abi oleks seegi, kui õpetaja jõuaks teha jumalateenistusi sagedasemaks kuidagi teisiti, näiteks käies sagedamini Mõnistes.

 

 

Vallo Ehasalu

EELK Hargla koguduse hooldajaõpetaja

1. veebruar 2008

 

Lisad:

1. Statistiline aastaaruanne A+B