Infokaart

Sündmused

Oktoober 2022
E T K N R L P
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

< Eelmine Järgmine >

Pildigalerii

Uudiskiri

Sinu e-mail

Liitu Lahku

Milleks liituda?

Avaleht > Praostkonna sõnaline aruanne 2011

Praostkonna sõnaline aruanne 2011


EELK
Valga praostkonna
aruanne
2011

A. Praostkonna elu
I. Praostkonna üldandmed

Praostkond hõlmab Valga maakonna, v. a. Helme, Hummuli, Põdrala ja Tõrva, Tartu maakonna Rõngu, Rannu, Konguta, Puhja, Nõo vallad ja Elva linna, lisaks osa Ülenurme ja Tähtvere valda, Võru maakonna Mõniste valla ja osa Antsla valda. See on kokku 6-7% Eesti pindalast ja 3-4% elanikkonnast.
Aruandeaastal on töötatud Eesti kihelkondade piiridega, mis tõi kaasa praostkonna alade vähenemise. Nõo kogudus kaotas mõned kõlad Tartu Maarja kogudusele. See on siiski muutus kokkulepitud kaardil, mis ei tähenda inimeste ja tegevuse muutust.
Koguduseliikmete hulk on kahanenud pea kõigis kogudustes, mõnes siiski väga vähe. See on kontrast möödunud aastaga, kui oli ka suuri tõuse. Valga langes 186-lt 126-le, Hargla 100-lt 82-le, Sangaste 193-lt 179-le, Puhja 56-lt 51-le, Elva 96-lt 92-le, Otepää 290-lt 283-le, Rõngu 84-lt 80-le, Rannu 44-lt 43-le, Nõo 205-lt 204-le. Endisele tasemele on jäänud Karula 115 ja Laatre 59 liikmega.

II. Praostkonna sinod

Praostkonna sinodisse kuulub 31 liiget.
Sinodi koosolek toimus 17. märtsil 2011 Sangastes. Akadeemilise ettekande pidas Mart Jaanson. Sinodil otsustati kehtestada praostkonnakassamaksuks 0,65 eurot liikme kohta, samuti heideti praostile ette vähest tööd praostkonna kogudustega suhtlemisel, ebakorrektset raamatupidamist, ebakorrektset praostkonna aruannet.

III. Praostkonna praost, juhtorganid ja töötajad

Praost Vallo Ehasalu on 38-aastane, põhikohaga on ta Elva koguduse õpetaja, lisaks on Hargla koguduse hooldajaõpetaja (vabanenud aruandeaastal Rannu ja Rõngu hooldamisest), vormiliselt hooldab ka Karula, Otepää, Puhja ja Valga kogudust.
Ta on Tartu Teoloogia Akadeemia täiskohaga UT ja kreeka keele õppejõud, ning tunnitasu alusel Tartu Ülikooli usuteaduskonna kreeka keele õppejõud (kevadsemestril), Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorant (eksternina), Vaimulike Konverentsi juhatuse liige, EELK Piiskopliku nõukogu liige, kirikukogu saadik, EELK kirikukogu õiguskomisjoni liige, Akadeemilise Teoloogia Seltsi, Martin Lutheri Ühingu juhatuse ja EELK Lauluraamatukonverentsi korraldamiskomisjoni liige. 
Aruandeaastal on ta praostina käinud korduvalt Tallinnas, külastanud praostkonna kõiki kogudusi, kuid jutlustanud sel aastal vaid Puhjas ja Valgas. Muudest EELK kogudustest jutlustanud Vormsil ja Nissis. Välismaal reisis õpetaja aruandeaastal vähem kui varem, jutlustades üksnes Jyväskylä Huhtasuo kirikus. 
Vallo Ehasalu on abielus Mirja Kaarina Ehasaluga, neil on pojad Villem (13 a.), Elias (10 a.) ja Johannes (8 a.). Elas kuni 1. septembrini Elvas, Kesk 38-3, kus lõppes üürileping. Septembris ja oktoobris elati ühetoalises korteris Pargi 7, hea asjaolu oli seal mh. kiriku ja pastoraadiehituse lähedus. Alates novembrist elati kolmetoalises korteris Tartu mnt 13. Perekonnaseisuametniku õigused on olemas.
2.-3. Abipraost ja praostkonna sekretär puuduvad.
4. Praostkonna nõukokku kuuluvad Mart Jaanson, Tiit Kuusemaa, Enno Tanilas, Marika Troon.
Praostkonna revisjonikomisjoni kuuluvad Helle Mölder, Maarja Sokk ja Vaike Visnapuu.
6. Praostkonna muusikasekretär on Miina-Liisa Kuusemaa, noorsootöösekretär on Riina Pill.
7. Muud toimkonnad ja komisjonid puuduvad.

IV Praostkonna konverentsid, koolitus

Vaimulike konverentse pole aruandeaastal peetud.
Korduvalt on peetud lastetöö- ja muusikatööga seotud koosolekuid, kus on olnud ka vaimulikud.

V. Praostkonna noorsootöö

Praostkond on teinud peale noorsootöökoolituste ka ühist noorsootööd. Selle põhiosaks on Imbi Tanilsoo töö Otepää, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu ja Karula koguduste pühapäevakooliõpetajana, nõnda et palka maksab Kylväjä misjoniselts. Sellise koostöö kohta on ka iga aasta pikendatav leping. Kylväjä on praostkonnaga tihedas kontaktis. 20.-22. mail külastas Kylväjä Karula, Otepää, Puhja, Sangaste, Laatre kogudusi.
Pühapäevakoolilapsi on
Puhjas (Uula küla ja Puhja kokku) 60 last,
Nõos (Nõo ja Luke kokku) 40 last,
Karulas 25 last,
Rannus 25 last,
Rõngus 20 last,
Laguja külas 20 last,
seega kokku 190 last.
Imbi Tanilsoo on korraldanud haigestumise tõttu vähem laagreid. Laguja kooli aastapäeva puhul korraldatud lastelaager valmistas ette koolimaja ning ka osa pidupäeva kavast (pidupäevaks tuli kohale enamgi esinejaid). See oli kooli aastapäev, mis oli ühtlasi misjoniüritus, millel osalesid, lastena või täiskasvanutena, Elva, Nõo ja Otepää koguduste inimesed.
Lapsi-noori on viidud ka Jäpele (kristlikule noortefestivalile Pilistveres).
6.-8. juulil toimus Soontagal praostkonna lastelaager, mida juhatas Riina Pill, teemaks “Püha Mägi”, osalejateks u 50 last ja 10 täiskasvanut.

VI. Visitatsioonid ja revideerimised

1. Piiskoplikke visitatsioone pole olnud.
2. Riiklike ülevaatusi on teinud eelkõige Päästeamet.

VII. Avalikud suhted

Praostkond pole ajakirjandusega palju koostööd teinud, eelkõige on ajakirjanduses olnud üksikute koguduste sündmused. Siiski on praost kirjutanud ajalehes “Valgamaalane”.
Valga praostkonna kodulehekülg oli juba enne aruandeaastat saanud korda, kõigi koguduste käest on küsitud andmed, mida koduleheküljele üles panna, neid on kodulehekülje tegija ka omast peast parandanud. Aruandeaastal pole aruandja sisestanud koduleheküljele kõiki olulisi sündmusi. Mitu kogudust uuendavad oma kirikuteateid koduleheküljel.  www.valgapraostkond.ee on lingina olemas ka paljude omavalitsuste kodulehekülgedel.

VIII. Suhted teiste institutsioonidega

1. Suhted Valga ja Tartu maavalitsustega on aruandeaastal olnud väga vähesed.
Pea igal kogudusel on suhted kohaliku vallaga head. Eriti head on koguduse ja valla sidemed Harglas, Nõos, Rannus, Valgas.
2. Suhteid teiste konfessioonidega pole praostkonnal olnud.
3. Valga praostkonna kirikukogu saadikud on Tiit Kuusemaa, Ivo Pill ja Jaan Uibo. Vallo Ehasalu on kirikukogu liige ameti poolest.
Vallo Ehasalu on mitme EELK organi liige.
4. Kiriklikest organisatsioonidest on Valga praostkonna Elva, Karula, Nõo, Puhja, Rannu, Sangaste ja Valga kogudused Laste- ja Noorsootöö Ühenduse liikmed, mis tähendab 2/3 kogudustest. Praostkonna kogudustel on hea koostöö ka Kirikumuusika Liiduga ja ajalehega “Eesti Kirik”.
5. Välissuhtlus on senisega võrreldes vähenenud.
Suhteid Östersundiga pole aruandeaastal olnud. Östersundi praostkonna praost emeritus Göran Modénile on taotletud praostkonna poolt EELK teenetemärk.
Teenetemärk on taotletud ka Stephan Bretschneiderile Eschwege praostkonnast ja Seppo Katailale Lauttasaare kogudusest.
Praostkond korraldas augustis külaskäigu Eschwege praostkonda. Osa võtsid inimesed suuremast osast kogudustest. Seekord oli mureks see, et reisida soovijaid oli vähevõitu, oli ka päev enne äraütlemisi, seetõttu ei olnud buss täis. Teekond oli sisustatud Jumala Sõna, kirikulaulu, palvega. Kohapeal oli ühist kava kõigile, oli ka tegevust koguduste ja perede ringis.

B Praostkonna koguduste elu
I. Kirikuhoonete ja muu kinnisvara seisund

Elva kogudus pole tegelnud kiriku korrashoidmisega. Põhjuseks suhteliselt rahuldav seis ühelt poolt, teiselt poolt suuremad vajadused mujal. Kogudus jätkab kogudusemaja ehitust, kus on tehtud palju sisetöid.
Hargla kogudus on renoveerinud neljal viimasel aastal kalmistumüüri, see on saanud maanteepoolses osas täieti valmis. Töid alustades arvati, et lõpuni müüri teha ei jõua, kuna see on pikk ja osalt väravatest eemal. Aruandeaastal ehitati puust väravahoone uuesti üles, see lahti lammutades ja kõlbmatuid osi välja vahetades. Hoone sai eterniidi asemele laastukatuse.
Karula uus kirik on endiselt heas korras. Karula kogudus on saanud ajaloolise pastoraadi eritingimused, alustatud on pastoraadi konserveerimist, selle katus on kaetud.
 Laatres vajab kirik hädasti konstruktsioonitöid seintel ja katusel.
Nõo koguduses on lõpuks käima läinud kogudusele kuuluva kinnisvara paremaks haldamiseks 2005. aastal koostatud äriplaan. Plaani teostab koostöös kogudusega OÜ Kiriku Varahaldus. Aruandeaastal tellis kogudus projekteerimisfirmalt OÜ ARC Projekt kiriku ja kõrvalhoonete restaureerimisprojekti.
Rannu kogudus on hoidnud korras kiriku ja selle aia. Muret teeb ikkagi kiriku põrand ja pastoraadi katus.
Rõngu kirik on heas korras, siiski kõigub põrand. Õpetaja ametikorter on antud eluruumiks ühele koguduse vabatahtlikule töötegijale. Ka vana pastoraadi mured on leidnud lahenduse. Elama on võetud uusi üürnikke, kes on hoonet korras hoidama hakanud. Töid on alustatud ka alumisel korrusel, kus on majavamm, sellega võitleb üürnik.
Valga kiriku jaoks on valminud eritingimused ja projekt. Kogudus on asunud tegema kiriku renoveerimise ettevalmistusi, kuid need pole jõudnud kuhugi raha puudusel. Valga kiriku kohta öeldakse sageli, et see kukub kokku, mis on selge liialdus. Valga kogudus haldab koos Domus Petri Koguga Valga pastoraati. Kokkuleppe järgi tasub see MTÜ hoone kulud.

III. Koguduste töötajad ja nende tegevuse analüüs

Valga praostkonnas oli 2011. aasta algul kolm õpetajat (Vallo Ehasalu, Mart Jaanson, Ivo Pill), üks emeriitõpetaja (Peep Audova), kolm diakonit (Tiit Kuusemaa, Enno Tanilas, Marko Tiirmaa), üks vikaarõpetaja (Lea Kärson), kaks vikaardiakonit (Kaido Metsoja ja Maarja Sokk) ja praktikant (Ester Liinak).
 Detsembris valiti vikaarõpetaja Lea Kärson Rõngu koguduse õpetajaks ja  vikaardiakon Maarja Sokk Rannu koguduse õpetajaks. Maarja Sokk oli eelnevalt, 26. augustil, saanud õpetajaordinatsiooni.
Vikaardiakon Kaido Metsoja on asunud teenima püsivalt Valga kogudust. Aruandeaastal on ta võetud vastu EELK UI pastoraalseminari. Valga koguduses on teeninud ka praktikant Ester Liinak.
Aruandeaasta lõpuks oli Valga praostkonnas viis õpetajat (Vallo Ehasalu, Mart Jaanson, Lea Kärson, Ivo Pill, Maarja Sokk), üks emeriitõpetaja (Peep Audova), kolm diakonit (Tiit Kuusemaa, Enno Tanilas, Marko Tiirmaa), üks vikaardiakon (Kaido Metsoja).
Vaimulike töökoormus on suur. V. Ehasalu töötab TTA ja Tartu Ülikooli õppejõuna, M. Jaanson Tartu Ülikooli õppejõuna, T. Kuusemaa Tartu vangla kaplanina, Maarja Sokk PRIA vanemspetsialistina, I. Pill Tsirguliina kooli õpetajana, M. Tiirmaa Otepää ja Puka gümnaasiumide õpetajana ja Kaitseliidu spetsialistina.
Rõõmustab see, et hoolduskogudustest on saanud sageli õpetajaga kogudused. Hoolduskogudusi on kolm, isegi kaks, arvestades, et Valga kogudus on võtnud vikaardiakoni oma vaimulikuks, makstes palka. Seega oleme lähenenud tunduvalt vanale korrale, mille kohaselt igal kogudusel on oma õpeaja.

 Arvestatavat palka organistile maksab praostkonna kogudustest üksnes Valga. Enamuses kogudustest on organistid-koorijuhid tööl sageli tasustamata, kuid teevad tööd hästi.
Kõige enam vabatahtlikke on Nõo koguduses, arv on kasvanud.

II. Praostkonna koguduste elu
Koguduste juhtorganid

Parim näide koguduseliikmete kaasatusest on ehk Nõo kogudus. Väga erinevatel aladel toetatakse õpetaja tööd, keskseks alaks tundub olevat muusikatöö, mis kõik muu nagu iseenesest kaasa tõmbab.
Koguduste juhtorganites, samuti juhtorganite ja vaimulike vahel, valitseb üksmeel ja rahu.

Muusikatöö

Praostkonnas töötab 21 kirikumuusikut, neist enamus vabatahtlikkuse alusel. Aruandeaastal on muusikatööalaseid koosolekuid peetud Peedul, Sangastes, Karulas ja Nõos. Kirikumuusikute koostöö nii omavahel kui ka praostkonna vaimulike ja koguduseliikmetega on väga hea. Selle üheks tunnistuseks on praostkonna hästiõnnestunud laulupäev 21. mail 2011 Sangaste kirikus, millel osales ligikaudu 300 muusikut ja koorilauljat.
Segakoor on olemas Sangaste, Otepää, Karula, Nõo kogudustes, naiskoor Elva ja Valga koguduses, ansambel Dionysius Puhja/Rannu koguduses, meesansambel Nõo koguduses, noorteansambel Elvas. Rõngus laulab pühadel kirikus seltsimaja naisansambel, Nõo koguduse maadel Meeril on aruandeaastal jätkanud tegutsemist koguduseliikmetest koosnev naisansambel. Praostkonna koguduste lapsed laulavad üsna palju pühapäevakoolis, paljud neist laulsid kaasa ka praostkonna laulupäeval 21. mail 2012.
Enamikes kogudustes on aruandeaastal toimunud kirikukontserte.
Kõigis prastkonna kirikutes on muusikainstrument koguduselaulu saateks. Oreleid pole aga kõikjal ja olemasolevatest vaid kahte on kasutatud kontserttegevuseks.
 Vt. ka muusikaaruannet.
Lastetöö

Elva, Laatre ja Sangaste kogudused peavad pühapäevakooli oma jõududega.
 Laatre pühapäevakooli edendab Vabaajakeskuse valmimine. Hästi ettevalmistatud tööd on vaja jätkata. Laatre koguduse pühapäevakooliõpetajad on ka alati kandvaks jõuks praostkonna lastelaagrites.
 Valga kogudus on organiseerinud tegevust riskiperede lastele, kes käivad kogudusemajas söömas.
Nõo, Otepää, Puhja, Rannu, Rõngu ja Karula kogudustes peetakse pühapäevakooli omavahelises tihedas koostöös, ühise õpetaja Imbi Tanilsoo abil. Otepää kogudus peab pühapäevakooli Laguja külas, seal töötatakse ka noortega. Kogudustes on ka oma pühapäevakoolitöötajad, kes aitavad laste ja peredega suhtlemisel.
Seda tööd toetab Kylväjä misjoniselts. 20-22. mail külastas praostkonna laulupäeva ning Elvat, Laatret, Puhjat ja Sangastet Kylväjä misjoniseltsi rühm, 43 inimest. Enamasti olid nad Jyväskylä kandist, rühma kandvalks osaks oli Sumiaiste koguduse koor. Need inimesed on Kylväjä misjoniseltsi eesti töö toetajad, suurt tuge saab praostkonna koguduste pühapäevakoolitöö.
Praostkonnas on palju ühist lastetööd. Kuue koguduse laager toimus 6-8. juulil Soontagal. Seal töötas kümme täiskasvanut ja osales 50 last.

Diakooniatöö

Elva koguduses lõpetas töö diakoniss Mirja Ehasalu. Kuni aprillini käis ta paljudes kodudes ning neljas hooldusasutuses. Elvas on kodukülastuste arv väga vähenenud, seda on hoidnud ülal vaid matuste pidamiseks vajalik kodukülastus. Õpetaja ei ole jõudnud käia ka haiglas.
Hargla kogudus on külastanud kord-kaks aastas Hargla ja Taheva hooldekodu.
Karula kogudus teeb palju diakooniatööd, külastades kodusid ja hooldekodusid.
Rõngu kogudus on alustanud koostöö Rõngu hooldushaiglaga.
Kodukülastused kui tööharu on kasvanud Nõos.
Sangaste kogudus suhtleb Sangaste Pansionaadiga. Seal on käinud õpetaja ning koor.
Hooldusasutustest asub meie territooriumil Hargla Holdekodu, Taheva Sanatoorium, Valga Hooldekodu, Valga haigla (ühes hoones), Paju Hooldekodu, Sangaste Pansionaat, Otepää haigla, Otepää Hooldekodu, Rõngu Haigla, Hellenurme Hooldekodu, Uderna Hooldekodu, Konguta Hooldekodu, Elva Haigla, Nõo Hooldekodu. Nende hulgas torkab silma Hellenurme Hooldekodu, mis väidab, et vaimuliku käigud hooldekodus pole vajalikud, kuna kümne kilomeetri taga on Elva linn, kus hoolealused võivad leida endale meelepärase koguduse.


Sõpruskogudused

Sõpruskogudused puuduvad Hargla ja Nõo kogudusel.
Tihe on suhtlemine Elva, Karula ja Otepää kogudustel.
Laatre ja Sangaste suhtlevad samade sõpruskogudustega, milleks on Kauniainen ja Vihti (Soomes) ja B¸mlo (Norras). Puhja ja Rannu suhtlevad sageli ühiselt paljude soome kogudustega. Aruandeaastal oli oluliseks tööks Piret Stepanovi uue kompaktplaadi levitamine välissõprade seas.
Valga kogudus on suhelnud oma norra sõpradega.


Misjon

Oma ajaleht on Nõo kogudustel ja Rannu kogudustel. Karula, Nõo, Puhja, Rannu ja Rõngu kogudustel on alati teated kohalikus ajalehes.
Puhja koguduse diakon töötab Tartu Vanglas.
Misjonitööd kogu oma kihelkonnas (Külaaseme, Meeri, Nõgiaru piiblitunnid, Luke pühapäevakool) teeb Nõo kogudus.
Sangaste ja Laatre koguduse misjonitööks on ka õpetaja töö Tsirguliina koolis.

Oikumeenilised suhted

Oikumeenilisi suhteid on kõige enam olnud Elva (baptistidega) ja Puhja (baptistide ja õigeusklikega) kogudustel. Ühise jumalateensituse õigeusklikega on pidanud Sangaste kogudus.

 


Vallo Ehasalu
EELK Valga praostkonna praost
13. juunil 2012

Lisa: Praostkonna muusikatööaruanne 2011